Roboty żelbetowe

 • Roboty żelbetowe budynków mieszkalnych
 • Roboty żelbetowe budynków komercyjnych
 • Nadbudowy budynków

  • Nadbudowy budynków mieszkalnych
  • Nadbudowy budynków komercyjnych
 • Roboty żelbetowe

  • Roboty żelbetowe budynków mieszkalnych
  • Roboty żelbetowe budynków komercyjnych
 • Budownictwo ogólne

  • Budownictwo ogólne od fundamentów pod klucz
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielorodzinne
  • Budownictwo obiektów komercyjnych
 • Remonty generalne

  Remonty generalne powierzchni wewnętrznych:

  • obiektów mieszkalnych
  • biektów biurowych
  • plac. med. (szpitali, przychodni, aptek, itp.)
  • restauracji
  • hoteli
  • pensjonatów i moteli
  • powierzchni przemysłowych
  • obiektów (hal) magazynowo – produkcyjnych
  • obiektów specjalistycznych {wojsko, policja, straż pożarna, poczta, kolej, instytuty naukowo-badawcze, itp.
 • Instalacje

  • Elektryczne
  • Gazowe
  • Wodno – kanalizacyjne
  • Grzewcze
  • Wentylacyjne
  • Klimatyczne
  • Alarmowe
  • Oświetlenie zewnętrzne
  • Pozostałe
 • Tereny sportowe

  Budowa i modernizacja:

  • boisk sportowych
  • placów zabaw
  • terenów rekreacyjnych
  • terenów posesji mieszkalnych i komercyjnych